Projekty

Stowarzyszenie „Na Wspak” oraz fundacja „Środka”

Serdecznie zaprasza młodzież i osób z niepełnosprawnością intelektualną na warsztaty edukacyjno-integracyjne w ramach projektu

„Baila conmigo – zatańcz ze mną.

Zapraszamy szkoły do współpracy!
Trwa rekrutacja do projektu „Baila conmigo – zatańcz ze mną. Warsztaty edukacyjno-integracyjne dla młodzieży i osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanego wspólnie z fundacją Środka. W ramach projektu zaplanowaliśmy warsztaty salsy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.
Szkoły ponadgimnazjalne zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt z Agnieszką 505 259 041 lub Karoliną 697 644 333.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego


Stowarzyszenie „Na Wspak”

Serdecznie dziękuje wszystkim osobom za udział spotkaniach w ramach projektu

Nie ma zgody na przemoc

Stowarzyszenie „Na wspak” we współpracy z partnerami zrealizował projekt dotyczący problematyki przemocy i dyskryminacji pt. „Nie ma zgody na przemoc”.

W ramach projektu odbywały się warsztaty które były skierowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu województwa wielkopolskiego.
Warsztaty pozwoliły Uczestnikom:
– dowiedzieć się, jak skutecznie reagować na nieakceptowalne zachowania,
– nauczyć się, jak unikać stosowania przemocy w relacji z innymi ludźmi,
– poznać techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem.
Program warsztatów podzielony był na trzy bloki tematyczne:
1. „Gramy fair!” – o przemocy i dyskryminacji w miejscach pracy.
2. „Ja i moja przestrzeń” – o edukacji seksualnej.
3. „Zrozumieć i oswoić emocje” – o radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.
Partnerzy:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ruchową „Klaudynka” w Kórniku.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Światło Nadziei” w Kościanie.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Samorząd Województwa Wielkopolskiego


Stowarzyszenie „Na Wspak”

Serdecznie dziękuje wszystkim osobom za udział spotkaniach w ramach projektu

Pro Seniorum

W ramach projektu odbyły się:

• Spotkania edukacyjne z dietetykiem (żywienie, cukrzyca)
• Zajęcia usprawniające pamięć i koncentrację uwagi
• Zajęcia warsztatowe z elementami radzenia sobie ze stresem i edukacją zdrowotną
• Porady psychologa
• Porady pracownika socjalnego
• Porady prawne
• Grupę wsparcia dla opiekunów osób starszych

Projekt Pro Seniorum był współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
asos_logo_kolor_male


Pomimo, iż jesteśmy nowopowstałą organizacją startowaliśmy już w kilku projektach. Pisaliśmy projekty o dofinansowanie takich działań, jak:
• Projekt cyklu warsztatów artystycznych „Kwiatami malowane” dla seniorów i dzieci dofinansowane z EFS (w partnerstwie z Gabinetem Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego)
• Projekt  edukacyjny dla seniorów „Aktywnym i świadomym być” dofinansowywany ze środków UM Poznania
• Projekt aktywizacji kobiet „Feminka” finansowany ze środków Global Founds for Women
• Projekt „Pro seniorum” ze środków ministerialnych programu ASOS

Kwiatami malowane
Pierwszym projektem zgodnym z celami statutowymi był projekt cyklu warsztatów artystycznych „Kwiatami malowane” dla seniorów i dzieci składany w partnerstwie z Gabinetem Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego. Konkurs został ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Dolina Samy, z dofinansowaniem ze środków EFS. Celem Projektu Kwiatami malowane była aktywizacja seniorów z obszaru działania LGD, integracja międzypokoleniowa, rozwijanie zainteresowań, zainspirowanie do aktywnego, twórczego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.

Aktywnym i świadomym być
Kolejnym projektem realizującym cele statutowe był projekt edukacyjny dla seniorów „Aktywnym i świadomym być” dofinansowywany ze środków UM Poznania. Założeniem projektu było wspieranie działań na rzecz poprawy funkcjonowania osób starszych, obejmujące psychiczną i fizyczną aktywizację tych osób poprzez propozycję aktywnego spędzania czasu wolnego w formie zajęć arteterapeutycznych, grupowych zajęć poprawiających sprawność intelektualną  i pamięć, aktywizację ruchową oraz umożliwienie otrzymania profesjonalnego wsparcia u osób zajmujących się problematyką osób starszych (psycholodzy pracujący indywidualnie i grupowo, pracownik socjalny, rehabilitant). Celem było także umożliwienie Seniorom rozwijania nowych zainteresowań poprzez cykl warsztatów hobbystycznych, artystycznych obejmujących warsztaty tworzenia biżuterii oraz warsztaty florystyczne.

Feminka
W celu realizacji zdań statutowych Stowarzyszenie przystąpiło również do konkursu organizowanego przez Global Fund for Women przedstawiając projekt Feminka. Projekt powstał z myślą o matkach przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym które chcą wrócić na rynek pracy. Celem projektu jest wsparcie kobiet w roli macierzyńskiej oraz zawodowej poprzez zorganizowanie dla nich świetlicy, gdzie będę mogły przyjść z dziećmi i zintegrować się z innymi matkami, gdzie będą się odbywały cyklicznie zajęcia z różnymi specjalistami których zadaniem będzie zmotywowanie kobiet do poszukiwania, podjęcia pracy, oraz rozwijanie różnego rodzaju zainteresowań.